Β. Βασιλείου / Φιλελεύθερος

 

Η κοινότητα Πισσουρίου θα προστατευθεί από πιθανές μελλοντικές κατολισθήσεις όταν κατασκευαστεί σύστημα αποχέτευσης ενώ όσον αφορά την περιοχή των Λιμνών, όπου παρατηρούνται κατολισθήσεις, συνεπεία των οποίων προκλήθηκαν ήδη ζημιές σε αρκετές κατοικίες συστήνεται η άντληση των υπόγειων υδάτων, κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην επιβράδυνση των μετακινήσεων.

 

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις/εισηγήσεις προέρχονται από τον πολιτικό μηχανικό και Αναπληρωτή Καθηγητή Τεχνικής Γεωλογίας - Γεωτεχνικής Μηχανικής ΕΜΠ Κωνσταντίνο Λουπασάκη, ο οποίος ετοίμασε εκ μέρους της κοινότητας Πισσουρίου έκθεση σχετικά με την κατολισθητική επικινδυνότητα στην περιοχή «Λίμνες».

 

Στην έκθεση Λουπασάκη αναφέρεται πως «το πρώτο μέτρο που θα πρέπει να δρομολογηθεί αμέσως είναι η αποστράγγιση της περιοχής Λιμνών με υδρογεωτρήσεις». «Δυστυχώς τα έργα αυτά, μέχρι να μετριαστούν οι μετακινήσεις, θα πλήττονται έντονα από αυτές και θα απαιτείται η συνεχής αντικατάστασή τους», προσθέτει ο τεχνικός σύμβουλος της κοινότητας Πισσουρίου.

 

Όσον αφορά την προταθείσα λύση της τοποθέτησης πασσαλότοιχου μήκους εκατοντάδων μέτρων (με σκοπό να ανακοπεί η κατολίσθηση) φαίνεται πως ο κ. Λουπασάκης, πέραν του ότι τη θεωρεί πολυδάπανη, δεν τη θεωρεί και την πλέον αποτελεσματική. Όπως είναι γνωστό, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την περιοχή, είχε αναφέρει ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών ότι ο πασσαλότοιχος μαζί με τα υπόλοιπα έργα υποδομής θα κοστίσει περίπου €100 εκατ. Η πρόταση για πασσαλότοιχο προκύπτει από μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών από τον Οίκο «Όμικρον Κάπα Μελετητική ΑΕ» και όπως προέκυψε από τη συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αυτή τη λύση θεωρεί η κυβέρνηση ως την πλέον κατάλληλη.

 

Στο κεφάλαιο «θεώρηση του προτεινόμενου δύσκαμπτου πασσαλότοιχου βάθους 30 μ. κατά μήκος της οδού Κίμωνος» ο τεχνικός σύμβουλος της κοινότητας αναφέρει, πως «ο συγκεκριμένος πασσαλότοιχος θα αποκόψει το κορυφαίο τμήμα της κατολισθαίνουσας μάζας δημιουργώντας στα κατάντη του μια εφελκυστική ρωγμή. Το κατάντη ευρισκόμενο τμήμα της κατολισθαίνουσας μάζας θα συνεχίσει να κινείται ανεμπόδιστα, προς τα ανατολικά. Η μόνη προσφορά του τοίχου είναι ότι θα επιχειρήσει να αποτρέψει την κίνηση του ανώτερου τμήματος της κατολισθαίνουσας μάζας για να προστατέψει το πρανές της κύριας κατακρήμνισης από τις συνέπειες που θα έχει η αποφόρτιση της βάσης του». Όπως παρατηρεί ο κ. Λουπασάκης, το μεγάλο μήκος του τοίχου, σε συνδυασμό με τα μεγάλα φορτία που θα ασκεί επί αυτού η κατολισθαίνουσα μάζα, συνθέτουν ένα πολύ δαπανηρό τεχνικό έργο με περιορισμένα οφέλη και προσθέτει: «Εκτιμάται ότι η επιβράδυνση του συνόλου της κατολισθαίνουσας μάζας με την αποστράγγιση του υδροφόρου θα έχει θετικότερα και πιο γενικευμένα αποτελέσματα, με σαφώς μικρότερο κόστος». Κατά τον ίδιο, εφόσον αποδειχτεί ότι οι αποστραγγιστικές γεωτρήσεις επιτυγχάνουν τη βελτίωση των συνθηκών ευστάθειας της περιοχής, ως τελικό έργο για τη ριζική αποστράγγιση της κατολισθαίνουσας μάζας και την αποκατάσταση της περιοχής, θα είναι η κατασκευή σηράγγων αποστράγγισης κάτω από την επιφάνεια ολίσθησης.

 

 

Από το 2012 το πρόβλημα

Οι ρωγμές στα σπίτια της περιοχής των Λιμνών άρχισαν από το 2012 και όπως αναφέρει στην έκθεση του ο κ. Λουπασάκης (κάτι το οποίο είχε υποδείξει και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης), οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου 2016-17 επιτάχυναν κατά πολύ το ρυθμό των μετακινήσεων που καταγράφονταν από το 2006. Αναφέρει επίσης, πως η ενεργοποίηση του συνόλου της παλαιοκατολίσθησης επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η ζώνη απομείωσης έχει πλέον, από το 2018-2019, περιχαρακωθεί πλήρως από τις επιφανειακές διαρρήξεις.

 

Σε ό,τι αφορά στο βάθος μέχρι το οποίο λαμβάνουν χώρα οι συγκεκριμένες κινήσεις ο καθηγητής αναφέρει πως η εικόνα είναι συγκεχυμένη, καθώς τα δεδομένα δεν παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Συγκεκριμένα αν και στα περιθώρια της κατολισθαίνουσας μάζας μετακινήσεις καταγράφονται από τα έξι μέτρα έως και τα 19 μέτρα, στο κεντρικό τμήμα της φαίνεται οι μετακινήσεις να φτάνουν σε βάθος τα 23 μ. και να συνεχίζονται σε βάθη μεγαλύτερα των 29 μ.

 

Παράλληλα στα προφίλ των γεωτεχνικών γεωτρήσεων διακρίνονται σαφή ίχνη επιφανειών διάτμησης εντός χαλαρών μαργαϊκών υλικών έως και βάθη που φτάνουν και τα 39 μ.

 

Όπως είναι γνωστό, μηχανικός του υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος μελέτησε το θέμα, είχε αναφέρει ενώπιον της Βουλής, ότι στην περιοχή υπήρχαν λίμνες (εξού και το όνομα «Λίμνες») και ότι εκεί απερρίφθησαν διαχρονικά τεράστιες ποσότητες μπάζων επί των οποίων και μετά τη διαμόρφωση του χώρου, κτίστηκαν σπίτια. Ο κ. Λουπασάκης αναφέρει στην έκθεση του, πως από τις 14 γεωτρήσεις που έγιναν, μόνο από την μία προέκυψε η ύπαρξη μπάζων πάχους περίπου δυόμιση μέτρα. Οι Λίμνες καταλαμβάνουν 500.000 τ.μ.

 

Άλλαξε ρότα η κυβέρνηση

Πέραν της εκτέλεσης έργων υποδομής, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να αποζημιώσει τους πληγέντες από τις κατολισθήσεις, αν και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, όσον και ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είχαν υποδείξει, πως οι επηρεαζόμενοι θα έπρεπε να κινηθούν πρώτα κατά των επιχειρηματιών οι οποίοι έκτισαν τα σπίτια ή και εναντίον των μελετητών που τα σχεδίασαν. Ο Γενικός Ελεγκτής είχε υποδείξει επίσης, πως τυχόν αποζημίωση των επηρεαζομένων θα δημιουργήσει προηγούμενο και για άλλες περιπτώσεις στο μέλλον.

 

Φως στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της μελέτης Οίκου «Όμικρον Κάπα Μελετητική ΑΕ», έριξε έγγραφο της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, στο οποίο καταγράφονται και τα εξής πορίσματα:

(α) Διαφαίνεται ότι, η κατολίσθηση στην περιοχή «Λίμνες» είναι σε μεγάλο βάθος και απαιτείται άμεσα η κατασκευή επιχώματος στη Νοτιοανατολική πλευρά (στον πόδα) της κατολίσθησης για σταθεροποίηση της περιοχής.

(β) Οι Μελετητές υπέβαλαν δύο σενάρια αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Το 1ο περιλαμβάνει την κατασκευή επιχώματος και μαζί με τις απαλλοτριώσεις των επηρεαζόμενων τεμαχίων. Επιπρόσθετα με το πιο πάνω έργο, απαιτείται η κατασκευή δυο πασσαλότοιχων και διαφόρων άλλων υδραυλικών έργων για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων.

(γ) Το 2ο σενάριο περιλαμβάνει την εγκατάλειψη της περιοχής και την καταβολή αποζημιώσεων για τα τεμάχια και τις κατοικίες που επηρεάζονται.

 

Ο κ. Νουρής εξέφρασε την άποψη, πως η πλέον προσφερόμενη λύση είναι η σταθεροποίηση του χωριού και εξήγησε πως αυτό προϋποθέτει και επέμβαση μέχρι και σε βάθος 40 μέτρα μέσα στη γη. Παράλληλα, θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις στα σημεία όπου θα δημιουργηθεί τοίχος αντιστήριξης σε σχήμα τόξου μήκους περίπου 600 μέτρων, ενώ θα αποζημιωθούν και ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία θα περιέλθουν σε αχρησία.

 

Έτσι θα σωθεί o οικισμός του Πισσουρίου 

Για τον ίδιο τον παραδοσιακό οικισμό του Πισσουρίου, ο καθηγητής Λουπασάκης αναφέρει, όπως αποτυπώνεται στο χάρτη κατολισθητικής επιδεκτικότητας ο οικισμός περιβάλλεται από πρανή επιδεκτικά στην εκδήλωση αστοχιών. Αναφέρει πως ο συνδυασμός της παρουσίας απότομων πρανών δομημένων από σχηματισμούς της μάργας Πισσουρίου δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες αστοχίας, κυρίως στις θέσεις που υπάρχει και προσφορά επιφανειακών ή και υπόγειων υδάτων. Για τη διαχρονική προστασία του οικισμού κρίνεται επιβεβλημένη η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. Αν η κατασκευή του δικτύου καθυστερήσει, ο καθηγητής εισηγείται πως θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η αντικατάσταση των στραγγιστικών λάκκων από στεγανές δεξαμενές και κυρίως στις οικίες που βρίσκονται κοντά σε πρανή. Στον χάρτη αναδεικνύονται και περιοχές επιρρεπείς στην εκδήλωση κατολισθήσεων και, όπως παρατηρεί ο κ. Λουπασάκης, μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον ένα αξιόπιστο επιτελικό εργαλείο για τον περεταίρω σχεδιασμό έργων υποδομής αλλά και την ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο πόλεων. 

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που προτείνεται να εφαρμοστούν για την προστασία της περιοχής, ο σύμβουλος της κοινότητας εισηγείται τα εξής:

- Το πρώτο μέτρο που θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα είναι η αποστράγγιση της περιοχής Λιμνών με υδρογεωτρήσεις. 

- Οι εργασίες πλήρωσης των ρωγμών που έχουν δρομολογηθεί την παρούσα περίοδο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς μετριάζουν την κατείσδυση των επιφανειακών υδάτων.

- Για την μείωση των κατεισδύσεων θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και σε ότι αφορά τη συνεχή εκκένωση των στραγγιστικών λάκκων και η αντικατάσταση τους.

- Σε επόμενη φάση, και αφού πρώτα μετριαστούν οι μετακινήσεις, θα πρέπει να κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο για όσες οικίες και περιοχές μπορούν να διασωθούν.

 

Πηγή: philenews.com

Διαβάστηκε 846 φορές

Leave a comment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top