Αναστασία Λοϊζου

Αναστασία Λοϊζου

Η δικηγόρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας Φωτεινή Τσιρίδου μίλησε στη «Λεμεσός», εκφράζοντας την ευαρέσκεια της για τις δύο πρόσφατες σημαντικές επιτυχίες στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ) και την σημασία τους τόσο στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, όσο και για την ανάπτυξη και την έξωθεν καλή εικόνα της πόλης μας.

 

«Πρόκειται για σημαντικά έργα υποδομής που ενέχουν μεγάλη στρατηγική σημασία και είναι σημαντικό που προχωρούν άμεσα. Ως νομικός και δικηγόρος που χειρίζεται τις προσφυγές αυτές, έχω την άποψη ότι το Συμβούλιο εφάρμοσε τον νόμο και τις νενομισμένες διαδικασίες και πρακτικές στην λήψη των αποφάσεων αυτών, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον. Ιδιαίτερα όμως, εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί καταφέραμε, ως δικηγόροι, να κοινοποιήσουμε και να μεταφέρουμε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών τη μέγιστη αναγκαιότητα όπως προχωρήσουν τα εν λόγω έργα και αυτό παρά την συνήθως ακολουθούμενη προσέγγιση σε τέτοιες περιπτώσεις με την οποία τα υπό αναφορά έργα να μπαίνουν στο ψυγείο, μέχρι την εξέταση από την ΑΑΠ της ουσίας της προσφυγής του αποτυχόντος προσφοροδότη», τόνισε.

 

Στη συνέχεια, η κα. Τσιρίδου υπογράμμισε ότι «παρά την προαναφερόμενη συνήθη πρακτική με βάση τη νομολογία, στη δική μας περίπτωση, η ΑΑΠ αποδέχθηκε τη θέση μας ότι το δημόσιο συμφέρον υπερτερεί του ατομικού συμφέροντος, δημόσιο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται καλύτερα από την έγκαιρη ανάθεση των έργων, χωρίς να πρέπει να περιμένουμε την εκδίκαση των προσφυγών των αποτυχόντων προσφοροδοτών.  Ειλικρινά, πιστεύω ότι οι θετικές επιπτώσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε κατά την εκδίκαση του αιτήματος για έκδοση προσωρινού διατάγματος, είναι βαρύνουσας σημασίας».

 

Σε σχέση με την υπό αναφορά σύμβαση η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή, η δικηγόρος του ΣΑΛΑ ανέφερε πως «η υλοποίηση της σύμβασης θα έχει θετικό αντίκτυπο σε πάρα πολλούς τομείς. Πρωτίστως, θα διασφαλιστεί η συνέχιση και η διατήρηση της άριστης ποιότητας των επεξεργασμένων νερών του σταθμού για τα επόμενα χρόνια και η ασφαλής επαναχρησιμοποίησή τους στην γεωργία, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Παράλληλα, θα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση σημαντικού αριθμού από το έμψυχο δυναμικό του ΣΑΛΑ, το οποίο θα παρέμενε καθηλωμένο σε ένα έργο για το οποίο απαιτείτο εξειδικευμένη γνώση από Εργολάβο. Αντίθετα, τώρα θα μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και αποδοτικότερα στις διαφορετικές και πολλές ανάγκες του Οργανισμού, που εξ όσον γνωρίζουμε είναι μεγάλες. Διασφαλίζεται, επιπρόσθετα, με την απόφαση της ΑΑΠ, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Οργανισμού, αξίας πολλών εκατομμυρίων, μέσω της ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο, ο οποίος αποδεδειγμένα και εκ προοιμίου διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία σε τέτοιου είδους συμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. Βεβαίως, όπως αναφέρω πιο πάνω, διασφαλίζεται το περιβάλλον μέσω της πολύ καλής ποιότητας του επεξεργασμένου νερού και επίσης η συμμόρφωση του Συμβουλίου με την σχετική Άδεια Απόρριψης που εκδίδεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος».

 

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι με τη συνέχιση της διαδικασίας και την εμπλοκή ιδιώτη εργολάβου ξεπερνιέται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να προκύψει και αφορά σοβαρά εργασιακά ζητήματα, με το κόστος για το κράτος να είναι ανυπολόγιστο.

 

Η δεύτερη προσφυγή την οποία κέρδισε πρόσφατα μετά από την θετική απόφαση της ΑΑΠ, για συνέχιση τη υλοποίησης του έργου, αφορά την Σύμβαση για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του νέου Αντλιοστασίου Ζ, δυτικά του Νέου Λιμανιού Λεμεσού. Όπως είναι σε όλους γνωστό, η εν λόγω περιοχή αποτελεί ίσως την πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή της Κύπρου, με επενδύσεις εκατοντάδων εκ. ευρώ, τόσο σε τεράστια δημόσια έργα, όπως είναι ο κάθετος δρόμος του Νέου Λιμανιού, συνολικού κόστους περί τα 60 εκ. ευρώ περίπου, ο δυτικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ, το υπό αναφορά αντλιοστάσιο, καθώς επίσης και οι τεράστιες ιδιωτικές επενδύσεις, όπως είναι το καζίνο, το μεγάλο πολυκατάστημα (shopping centre) My Mall με επενδύσεις εκατοντάδων εκ. ευρώ, όπως επίσης και άλλες μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις.

 

Η κα Τσιρίδου εξέφρασε την ικανοποίησή της που «λήφθηκαν πολύ σοβαρά υπόψη και οι κίνδυνοι που υπάρχουν, να εκτεθεί η χώρα μας μπροστά στους χρηματοδότες των έργων του δημοσίου, αλλά και στους ιδιώτες επενδυτές, που ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις και στα κίνητρα που παρέχει η Κυβέρνηση, επένδυσαν και συνεχίζουν να επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομής στην εν λόγω περιοχή».

 

Περαιτέρω, σημείωσε ότι «τα αποχετευτικά έργα χρηματοδοτούνται όχι μόνο από εθνικούς πόρους, αλλά και από διάφορους επίσημους χρηματοδοτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως, είναι ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και η ΤΑΣΕ (Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης) και επομένως οι μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων του δημοσίου, όπως είναι το συγκεκριμένο, δε δημιουργούν καλές εντυπώσεις στους Φορείς αυτούς για τη χώρα μας».

 

Τέλος, ανέφερε ότι θα πρέπει ως Πολιτεία να μελετήσουμε σοβαρά το ζήτημα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής λόγω της γραφειοκρατίας και για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η καταχώρηση προσφυγών κατά των αποφάσεων, ανάθεση έργων υποδομής πολύ σημαντικών για το δημόσιο συμφέρον.

Στάσιμη έχει παραμείνει εδώ και μήνες η ανάπτυξη του πρώην βρετανικού οικισμού «Βερεγγάρια», λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην παράδοση του έργου, της αποξήλωσης και απομάκρυνσης των καρκινογόνων αμιάντων.

 

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο της αποξήλωσης και απομάκρυνσης των αμιάντων από το «Βερεγγάρια», έπειτα από χρόνιες πιέσεις προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου 2018, με κόστος €1.392.000,00 συν Φ.Π.Α. Σύμφωνα με τους αρχικούς προγραμματισμούς, οι εργασίες θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί αρχές του 2019, ώστε ο οικισμός να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο Κ. Πολεμιδιών αλλά και από το ΤΕΠΑΚ, στο πλαίσιο του Γ’ Πόλου Ανάπτυξής του.

 

Τέλη Σεπτεμβρίου η απομάκρυνσή τους

 

Σε δηλώσεις του στη ΛΕΜΕΣΟΣ, ο Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών Νίκος Αναστασίου, τονίζει πως πέραν της καθυστέρησης που υπήρξε λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά την απομάκρυνση του αμιάντου, υπήρξε και μια οικονομική διαφορά μεταξύ του εργολάβου και των Δημοσίων Έργων, η οποία δεν έχει τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή λυθεί.

 

«Με δική μου παρέμβαση και προς τα Δημόσια Έργα και προς τον εργολάβο, έχω τονίσει την αναγκαιότητα να απομακρυνθούν όλα τα μπάζα τα οποία έχουν μείνει στο χώρο και υπολογίζονται γύρω στις 10.000 τόνοι», συμπλήρωσε.

 

Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Αναστασίου, ο εργολάβος τον έχει διαβεβαιώσει ότι περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός θα ξεκινήσει την απομάκρυνση όλων των μπαζών, ανεξάρτητα με την εξέλιξη η οποία θα υπάρξει μεταξύ της διαφοράς του με το κράτος. «Οπόταν αναμένουμε ότι εντός των ημερών θα δούμε μέσα στο Βερεγγάρια οχήματα, τα οποία θα φορτώνουν μπάζα», σημείωσε.

 

Ερωτηθείς για το πώς θα προχωρήσει ο δήμος στην ανάπτυξή του, ο δήμαρχος ανέφερε πως ήδη έχουν διενεργήσει σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ συγκεκριμένες μελέτες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει σωστή αξιοποίηση του χώρου των Βερεγγαρίων, τις οποίες μελέτες και θα παρουσιάσουν σε δημόσια διαβούλευση τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, η ώρα 7:00 μμ. Στόχος, όπως υπογράμμισε ο κ. Αναστασίου, είναι να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των πολιτών.

 

Σε διαβούλευση εργολάβος και Δημόσια Έργα

 

Εν τω μεταξύ, ο Επαρχιακός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Θράσος Αφάμης, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας, ανέφερε μεταξύ άλλων πως εκκρεμούν ακόμη η απομάκρυνση μέρους των σωρών από κατεδαφισθέντα υλικά (σκυροδέματα και άλλα υλικά) και οι αναγκαίες επιχωματώσεις (πισίνων, δεξαμενών κ.λ.π.), λόγω της αναστολής των εργασιών του εργολάβου.

 

Όπως μας εξήγησε ο εργολάβος υπέβαλε διάφορα αιτήματα για οικονομικές και χρονικές απαιτήσεις και ανέστειλε τις εργασίες εν όψη της αναμονής της έγκρισης των απαιτήσεων που υπέβαλε.

 

Ο κ. Αφάμης συνέχισε λέγοντας μας ότι τα αιτήματα του εργολάβου έχουν αξιολογηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με τις νενομισμένες διαδικασίες. «Στο παρόν στάδιο με απόφαση της Αρμοδίας Αρχής γίνονται διαβουλεύσεις με τον εργολάβο όσον αφορά τα αιτήματά του, καθώς και τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου και κατ’ επέκταση την παράδοση του χώρου για αξιοποίηση σύμφωνα με την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας και απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου».

 

Ο Επαρχιακός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων σημείωσε δε, ότι με επιστολή του ο εργολάβος τους ενημέρωσε πως πρόκειται οι εργασίες να συνεχιστούν. Σύμφωνα με τον κ. Αφάμη, η επανεκκίνηση των εργασιών αναμένεται  τέλη Σεπτεμβρίου και υπολογίζει ότι αυτές θα ολοκληρωθούν εντός τριών μηνών, δηλαδή περί τα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

 

Ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις

 

Για τον οικισμό «Βερεγγάρια» δηλώσεις στην ΛΕΜΕΣΟΣ έκανε και ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας και δημοτικός σύμβουλος ΔΗΣΥ Κ. Πολεμιδιών Μάμας Πατέρας.  

 

Ο κ. Πατέρας, αφού μας διαβεβαίωσε ότι η «διαμάχη» εργολάβου και Δημοσίων Έργων βρίσκεται προς το τέλος της, τόνισε την εξαίρετη δουλειά που έχει γίνει στην απομάκρυνση του αμιάντου, που ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής. «Είμαστε ικανοποιημένοι ως δημοτική ομάδα ΔΗΣΥ με την περαιτέρω πορεία και σχεδιασμούς που ξεκίνησαν και γίνονται, όσον αφορά το Βερεγγάρια», συμπλήρωσε.

 

Ο κ. Πατέρας αναφερόμενος στις αναπτύξεις που θα δημιουργήσει ο Δήμος Κ. Πολεμιδιών, σημείωσε ότι έχουν διεκδικήσει και έχουν πάρει ένα μεγάλο τεμάχιο στο οποίο και θα δημιουργήσουν επιτέλους είπε, το δικό τους δημοτικό μέγαρο, ενώ τους παραχωρήθηκε και ένας αρκετά μεγάλος χώρος για αθλοπαιδιές. «Ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχεδιασμοί και είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τα πρωταρχικά σχέδια της ανάπτυξης αυτής», δήλωσε.

 

Από πλευράς του ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας και δημοτικός σύμβουλος ΑΚΕΛ Κ. Πολεμιδιών Γιώργος Μαυρής, τόνισε ότι με την απομάκρυνση των μπαζών που έχουν μείνει, λύνεται ένα πρόβλημα το οποίο ήταν σε εκκρεμότητα εδώ και 9 μήνες περίπου.

 

Μάλιστα ο κ. Μαυρής μας ανέφερε ότι τόσο ως δήμος αλλά και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Τ. Γεωργίου, είχαν στείλει στους αρμοδίους επιστολές, με τις οποίες ζητούσαν όπως εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε με τον εργολάβο.

 

«Εάν όντως προχωρήσει στην απομάκρυνση των μπαζών, όπως μας έχουν ενημερώσει, τότε θα είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι για την ολοκλήρωση ενός χρόνιου προβλήματος του δήμου μας», κατέληξε στις δηλώσεις του ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας ΑΚΕΛ Κ. Πολεμιδιών.

 

Εν τω μεταξύ, ο Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΚΟ Κ. Πολεμιδιών Άντρος Θεοδώρου, μας ανέφερε πως ήδη το κράτος ήρθε σε συμφωνία με τον εργολάβο και θα προχωρήσει στην απομάκρυνση των μπαζών.

 

Όσον αφορά τα αναπτυξιακά σχέδια του δήμου για το χώρο των Βερεγγαρίων, ο κ. Θεοδώρου υπογράμμισε ότι ήδη έχουν διενεργήσει τις απαραίτητες μελέτες και θα προχωρήσουν κανονικά στο σχεδιασμό του όλου έργου, συμπλήρωσε.

Τη ψηφιακή πλοήγηση εικονικής πραγματικότητας των έξι πολιτιστικών υποδομών του, παρουσίασε χθες ενώπιον του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  Κυριάκου Κόκκινου, ο Δήμος Λεμεσού. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της πόλης, ο κ. Κόκκινος τόνισε μεταξύ άλλων πως ο Δήμος Λεμεσού καινοτομεί και πρωτοπορεί σε θέματα Τεχνολογίας και Ψηφιακής πολιτικής.

 

Παράλληλα, ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε με τον Δήμο Λεμεσού συγκεκριμένο πλάνο συνεργασίας, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των διαφόρων δράσεων που έχει αναπτύξει ο δήμος και οι οποίες έχουν να κάνουν με την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Προς τον σκοπό αυτό είπε, θα αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά κονδύλια.

 

Ο κ. Κόκκινος συνεχάρη τον δήμο για τη νέα τεχνολογία που χρησιμοποίησε για τις ψηφιακές πλοηγήσεις και εξήρε τον δυναμισμό που επιδεικνύει τόσο όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και σε θέματα καινοτομίας.

-2

Από πλευράς του ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, ανέφερε ότι ο δήμος επεξεργάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής και ότι έχει θέσει πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του την ανάγκη για υιοθέτηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στη λειτουργία του και στην επικοινωνία με το δημότη, ώστε να εκσυγχρονιστεί, να λειτουργεί πιο αποδοτικά και να εξυπηρετεί το δημότη πιο αποτελεσματικά.

 

Ο Δήμαρχος Λεμεσού επίσης εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί ο Υφυπουργός συμμερίζεται την άποψη ότι η ψηφιακή μεταρρύθμιση και η καινοτομία στη χώρα μας θα πρέπει να προωθηθεί και μέσα από την συνεργασία του αρμόδιου υφυπουργείου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξηγώντας ότι τα δημαρχεία και οι κοινότητες  είναι πιο κοντά στους δημότες, όσον αφορά την εξυπηρέτηση τους.

 

Υπό σχεδιασμό βρίσκεται το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κέντρο Καινοτομίας» το οποίο θα λειτουργεί σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και άλλους οργανισμούς με θέμα αιχμής την Εμπορική Ναυτιλία. Επίσης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού είναι το σύστημα διαχείρισης σκυβάλων, η ανακύκλωση, η ψηφιοποίηση και ενιαιοποίηση διαδικασιών της δημοτικής μηχανής και η ολοκληρωμένη διαδικτυακή εξυπηρέτηση του δημότη.

 

Εκπαιδευτική η σημασία του

 

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή καινοτομία του δήμου στην εφημερίδα μας, η δημοτική σύμβουλος ΔΗΣΥ Λεμεσού Μαρίνα Χατζημανώλη Γλυκή, ανέφερε πως είναι με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που παρακολούθησαν στην παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, να τίθεται σε εφαρμογή, μετά και από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η ψηφιακή πλοήγηση εικονικής πραγματικότητας των έξι σημαντικότερων, όπως είπε, πολιτιστικών υποδομών του δήμου.

 

Η κα Χατζημανώλη, συνέχισε λέγοντας μας πως οι δημότες με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να περιηγηθούν στους έξι πολιτιστικούς χώρους αυτούς, υπογραμμίζοντας μάλιστα και τη σημασία που έχει η εφαρμογή αυτή σε μαθητές και μικρά παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά είπε, μέσω της εικονικής πραγματικότητας θα μπορούν να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ιστορία της Λεμεσού από το σπίτι και με αυτό τον τρόπο να μορφωθούν.

 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ  ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 

Μετά το πέρας της συνάντησης και στην παρουσία του Υφυπουργού Καινοτομίας, έγινε παρουσίαση από το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας duooVision Αθηνόδωρο Μέντζη, των τρισδιάστατων εικονικών πλοηγήσεων των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Λεμεσού:

 

1.   Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών

2.   Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

3.   Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

4.   Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης και Θεατρικό Μουσείο

5.   Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

6.   Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού - Αποθήκες Παπαδάκη

 

Το έργο, το οποίο αναπτύχθηκε μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρέχει στον ψηφιακό χρήστη  τρισδιάστατες εικονικές πλοηγήσεις (3D Virtual Tours) και υπηρεσίες φωτογραφίας και βίντεο των πολιτιστικών υποδομών. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί και να θαυμάσει ψηφιακά την ιστορία και τον πολιτισμό της Λεμεσού, έχοντας τη δυνατότητα ψηφιακής ξενάγησης και περιήγησης στους χώρους όπως επίσης και συλλογής πληροφοριών σχετικά με τα εκθέματα. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται μέσω οποιαδήποτε συσκευής smart phone, tablet και ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς την χρήση κάποιου λογισμικού.

 

Οι τρισδιάστατες εικονικές πλοηγήσεις (3D Virtual Tours) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού www.limassolmunicipal.com.cy και στα Σημεία Ενδιαφέροντος στην εφαρμογή του Δήμου (Mobile app) για έξυπνα κινητά και συσκευές «Δημότης Λεμεσού».

Αναφορικά με τη δημιουργία Ναυτικού Μουσείου, ο Δήμαρχος Λεμεσού ζήτησε τη συνδρομή του Υφυπουργείου, ενώ ανακοίνωσε και την εξεύρεση χώρου. Συγκεκριμένα, όπως είπε, γίνονται συζητήσεις για τουρκοκυπριακό τεμάχιο που βρίσκεται μπροστά από το Παλιό Λιμάνι Λεμεσού.

 

Επ’ αυτού τοποθετήθηκε και ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΔΗΚΟ Λεμεσού Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο οποίος τόνισε πως δε θα μπορούσε να δημιουργηθεί ναυτικό μουσείο σε άλλη πόλη, καθώς η Λεμεσός είναι η κατ’ εξοχή πόλη της ναυτιλίας, η οποία έχει και τις κατάλληλες υποδομές αλλά και την κατάλληλη στήριξη, ενώ στην πόλη μας στεγάζονται και οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες.

 

Από πλευράς του ο Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ Λεμεσού Γιώργος Επαμεινώνδας υπογράμμισε το γεγονός πως κάθε μουσείο, κάθε πολιτιστική υποδομή, συμβάλλει στο να διατηρήσει η πόλη ένα χαρακτήρα πολιτισμού, κουλτούρας και παιδείας.

 

Μάλιστα έκανε και τη σκέψη ότι ίσως θα έπρεπε όλα τα μουσεία που υπάρχουν στην πόλη μας να στεγαστούν σ’ ένα μεγάλο σύγχρονο μουσείο, με όλα τα εκθέματα, οργανωμένο σωστά, ώστε να αποτελεί και ατραξιόν για τους επισκέπτες.

Για το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, καθώς και για άλλα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, συζήτησαν σε συνάντησή τους ο Υφυπουργός Βασίλης Δημητριάδης και ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης.

 

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος υπενθύμισε τις διάφορες συνέργειες που γίνονται για να καταστεί η πόλη κέντρο κρουαζιέρας, τονίζοντας ότι θεωρεί αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο ότι αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση θα ξεκινά από τη Λεμεσό.

 

Από πλευράς του ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης, ανακοίνωσε ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου Ελλάδας θα είναι εφικτή από τον Μάιο του 2021 και ότι το φθινόπωρο αναμένεται να προκηρυχθούν οι προσφορές. Εξήγησε επίσης, ότι παρά το ότι οι προσπάθειες που γίνονται είναι ώστε η σύνδεση να είναι Λεμεσός - Ελλάδα, εντούτοις από το πιο λιμάνι θα ξεκινά το πλοίο, θα κριθεί από το ύψος των λιμενικών τελών.

 

Αδιανόητο, να γίνει η σύνδεση πέραν της Λεμεσού

 

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΔΗΚΟ Λεμεσού Νεόφυτος Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι η σύνδεση δεν μπορεί να γίνει εκτός από τη Λεμεσό. «Η λογική αυτή συνάδει με τη μέγιστη εξοικονόμηση χρημάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι, εάν κάποιο πλοίο ξεκινά από τη Λάρνακα, να περάσει από τη Λεμεσό για να καταλήξει στην Ελλάδα, το κόστος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο», είπε χαρακτηριστικά.

 

«Ως Λεμεσός θεωρούμε ότι πέραν της εξοικονόμησης χρημάτων, υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές στο νέο Λιμάνι Λεμεσού με τις σύγχρονες αίθουσες που έχουν δημιουργηθεί, άρα θα ήταν αδιανόητη η οποιαδήποτε σκέψη η σύνδεση να είναι άλλη πόλη, πέραν της Λεμεσού», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα δηλώσεις στη ΛΕΜΕΣΟΣ, έκανε και ο Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ Λεμεσού Γιώργος Επαμεινώνδας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα ήταν παραλογισμός να μιλούσαμε για σύνδεση οποιουδήποτε άλλου λιμανιού πλην της Λεμεσού, που έχει και τις αίθουσες επιβατών, που υπάρχουν και οι σωστές υποδομές και μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια διαδικασία. «Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε και τοπικιστές, καθώς το πιο σημαντικό είναι να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον με τη γενικότερη έννοια» συμπλήρωσε, εξηγώντας μας ότι το πρώτο λιμάνι που υπάρχει στη διαδρομή από Ελλάδα, είναι το Λιμάνι της Λεμεσού.

 

Φόβοι για μη βιώσιμο σχέδιο

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ Λεμεσού τόνισε ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση θα ήταν ωφέλιμη να υπάρχει, αλλά μας ανέφερε και τους φόβους του ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι ασύμφορη. Όπως χαρακτηριστικά είπε, για να επιβιώσουν τέτοιες προσπάθειες χρειάζεται συνεχής χρηματοδότηση από τα κράτη. «Επειδή είναι τόσο προσβάσιμα τα αεροπορικά εισιτήρια, με λιγότερο χρόνο και με όχι μεγάλες διαφορές στο κόστος, ανησυχώ αν θα είναι βιώσιμο στο τέλος της ημέρας αυτό το πλάνο».

 

Ερωτηθείς για τους πολίτες που θα ήθελαν να ταξιδέψουν με μοτοσικλέτα ή αυτοκίνητο, ο κ. Επαμεινώνδας δήλωσε ότι το κόστος να πάρει κανείς το όχημά του με το πλοίο στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο από το να ενοικιάσει κάποιος απ’ εκεί. «Δηλαδή ίσως στο τέλος, θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα είναι προς το συμφέρον τους να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία».

 

Μεγάλη σημασία

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας ΔΗΚΟ Λεμεσού τόνισε ακόμη την πέραν πάσης αμφιβολίας μεγάλη σημασία που έχει η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας με την Ελλάδα. Όπως δήλωσε, το πιο σημαντικό είναι η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, που είναι μεγάλοι σε αριθμό έστω και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε, οι οποίοι δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αεροπλάνο.

 

Επίσης, σημείωσε πως για ένα νησί πρέπει να υπάρχει γενικότερα η δυνατότητα σύνδεσής του με τον υπόλοιπο κόσμο και με άλλο μέσο πέραν της αεροπορικής. Ταυτόχρονα, έκανε λόγο και για εξοικονόμηση χρημάτων, ιδιαίτερα για τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το αεροπλάνο.

Με έντονες διαμαρτυρίες και επεισόδια άρχισαν το πρωί τα έργα για τη δημιουργία κτιστής νησίδας στη Λεωφόρο Νίκου Παττίχη, καθώς οι καταστηματάρχες προσπάθησαν να εμποδίσουν τους επιστάτες να αρχίσουν το έργο.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν σημειωθεί για το θέμα της κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας επί της Λεωφόρου Νίκου & Δέσποινας Παττίχη, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έλαβε την απόφαση όπως προχωρήσει με την κατασκευή της και οι εργασίες ξεκίνησαν στις έξι το πρωί.

 

imagewaspx

 

Παρόλα αυτά, οι καταστηματάρχες προσπάθησαν να εμποδίσουν την έναρξη των εργασιών, μπαίνοντας μπροστά από τα μηχανήματα. Ισχυρή αστυνομική δύναμη έσπευσε στο σημείο για να απομακρύνει τους, ενώ εκεί παρευρέθηκαν και βουλευτές της Λεμεσού, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι.

 

Μάλιστα, σε μία προσπάθεια να μην ξεκινήσουν τα έργα, οι καταστηματάρχες είχαν σταθεί στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να σταματήσει και η διέλευση της τροχαίας κίνησης στην περιοχή.

 

Διαβάστε ακόμη Λεωφόρος Νίκου & Δέσποινας Παττίχη: Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση «εμμονές», λέει το Υπ. Μεταφορών

 

Μετά την ένταση που προκλήθηκε, οι δυνάμεις της Αστυνομίας ενισχύθηκαν, ενώ συνελήφθη και ο εκπρόσωπος των καταστηματαρχών Πόλυς Καττάσης. Οι εργασίες συνεχίζονται στην παρουσία αστυνομικής δύναμης.

 

Αξίζει να αναφέρουμε πως με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών υπογραμμίζει πως ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πρωταρχικής σημασίας με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, ο οποίος, πέραν από την έντονη εμπορική δραστηριότητα σε όλο το μήκος του, εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις διακινήσεις από τις περιοχές της ορεινής Λεμεσού και τα βόρεια προάστιά της προς/από το κέντρο της πόλης. Κύριος στόχος του Υπουργείου είναι η οδική ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.

 

Όπως αναφέρεται, παρατηρούνται διαχρονικά προβλήματα οδικής ασφάλειας, συμφόρησης και λειτουργικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  Το Υπουργείο Μεταφορών, αφού έλαβε υπόψη τόσο τις πολλαπλές διαβουλεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς επίσης το αίτημα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών όπως επαναξιολογηθεί η ανάγκη για τοποθέτηση κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας στον εν λόγω δρόμο, αποφάσισε την έναρξη του υπό αναφορά έργου.

 

Διαβάστε ακόμη: Με δυναμικά μέτρα αν γίνει νησίδα στη Ν.Παττίχη προειδοποιούν ΠΟΒΕΚ και καταστηματάρχες

 

Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια των πολιτών

 

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ, ο δημοτικός σύμβουλος ΔΗΣΥ Ανδρέας Νικολάου τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι με βάση τις απόψεις των ειδικών, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την ασφάλεια των πολιτών σ’ ένα πολυσύχναστο δρόμο όπως είναι η Νίκου Παττίχη, όπως χαρακτηριστικά είπε, που ψήφισαν υπέρ της δημιουργίας νησίδας. Ο κ. Νικολάου χαιρέτισε μάλιστα την απόφαση του Υπουργείου, σημειώνοντας πως είναι μια θετική εξέλιξη που θα επιφέρει τη διασφάλιση των πολιτών.

 

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις από πλευράς καταστηματαρχών, ο δημοτικός σύμβουλος ΔΗΣΥ Λεμεσού σημείωσε πως «δεν μπορούμε να μην ακούσουμε τους ειδικούς, που είναι το Αρχηγείο Αστυνομίας, τα Δημόσια Έργα, οι συγκοινωνιολόγοι. Ήρθε η ώρα να λάβουμε τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών», συμπλήρωσε.

 

Από πλευράς του ο δημοτικός σύμβουλος ΔΗΚΟ Λεμεσού Θεόδοτος Ανθούσης τόνισε πως η δημιουργία της νησίδας είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο και έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. «Πρώτιστο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών», δήλωσε.

 

Τι λένε τα στατιστικά

 

Η απόφαση για την έναρξη του έργου έχει παρθεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων των πολιτών που επηρεάζονται από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω δεδομένα:

 

1. Στη συγκεκριμένη λεωφόρο διακινούνται 34,000 οχήματα ημερησίως, ενώ να σημειωθεί ότι έχουν καταμετρηθεί 206 πιθανά σημεία σύγκρουσης.


2. Βάσει στατιστικών στοιχείων της Αστυνομίας την περίοδο 2009 – 2020, έχουν καταγραφεί 704 οδικές συγκρούσεις,  303 με τραυματισμούς και οι 2 θανατηφόρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία η πλειοψηφία των οδικών συγκρούσεων αλλά και των καταγγελιών, αφορούν στην παράνομη δεξιά στροφή και γενικά στην παραβίαση της συνεχούς λευκής γραμμής στον κεντρικό άξονα του δρόμου.


3. Οι μελετητές των καταστηματαρχών αποδέχτηκαν εισήγηση για τοποθέτηση πασσάλων. Παρόλα αυτά, αναμένεται να δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα με αυτή τη λύση, από τους πεζούς,  μοτοσυκλέτες, την πιθανή αφαίρεση τους από τους αντιδρώντες, την συντήρηση κ.ά..

 

Ποιες οι τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό

 

Όπως σημειώνεται, κατόπιν διαβούλευσης που έχει πραγματοποιηθεί με τους καταστηματάρχες, τόσο στην Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, όσο και στο Δήμο Λεμεσού, και αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες και αρκετές από τις εισηγήσεις των καταστηματαρχών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε σε τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

 

•Τη μετακίνηση νοτιότερα της βόρειας υφιστάμενης διάβασης πεζών με σκοπό την δημιουργία επιπρόσθετων παρόδιων θέσεων στάθμευσης και την υπερύψωσή της, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οδηγών.

•Την κατασκευή κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας από τον κυκλικό κόμβο Κάτω Πολεμιδιών μέχρι τη συμβολή της Λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη με τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.

•Στη συμβολή της Λεωφόρου Νίκου Παττίχη με το νότιο τμήμα της οδού Ουώλτ Ντίσνεϋ, θα επιτρέπεται η διενέργεια δεξιόστροφων κινήσεων από τη Λεωφόρο προς την οδό αυτή.

•Την κατασκευή θέσεων στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος του δρόμου, στα σημεία όπου υπάρχει τοπική διαπλάτυνση.

•Την υπερύψωση της νότιας υφιστάμενης διάβασης πεζών για μείωση των ταχυτήτων.

•Την τοποθέτηση διάβασης πεζών στην οδό Χρ. Εργατούδη για την ασφαλή διασταύρωση των πεζών από και προς τον οργανωμένο χώρο στάθμευσης παρά την εκκλησία Αγίου Γεωργίου και τα καταστήματα της Λεωφόρου Νίκου Παττίχη.

•Την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης/σηματοδότησης.

•Τη δημιουργία οργανωμένου χώρου στάθμευσης, χωρητικότητας 25 οχημάτων, νότια του κυκλικού κόμβου Αγίας Φυλάξεως, στο βόρειο τμήμα της οδού Ουώλτ Ντίσνεϋ.

 

Μείωση 50% των θανατηφόρων

 

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών συνεχίζει λέγοντας πως η χώρα μας πέτυχε τον στόχο της μείωσης κατά 50% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων στους αυτοκινητόδρομούς, αφού το Υπουργείο σε συνεργασία με την Αστυνομία κατέγραψαν και βελτίωσαν όλα τα μελανά σημεία των αυτοκινητόδρομων.

 

Το 2010, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, στους αυτοκινητόδρομους είχαν καταγραφεί 6 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 8 νεκρούς, ενώ το 2019 οι αριθμοί αυτοί μειώθηκαν σε 3 και 3 αντίστοιχα, και το 2020 μέχρι τις 20 Αυγούστου, οι αριθμοί αυτοί ανέρχονται σε  2 και 2 αντίστοιχα.

 

Ο στόχος μείωσης των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων κατά 50% επιτεύχθηκε και όσον αφορά στις οδικές συγκρούσεις με σοβαρούς τραυματισμούς, αφού από 29 συγκρούσεις με 39 σοβαρά τραυματίες το 2010 μειώθηκαν σε 13 και 20 αντίστοιχα το 2019. Δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί αντίστοιχη μείωση στις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις στις πόλεις. Ένας από τους λόγους μη επίτευξης του υπό αναφορά στόχου είναι οι αντιδράσεις οι οποίες οδηγούν σε καθυστερήσεις στην προώθηση των απαραίτητων έργων που θα βελτιώσουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αναμένεται όπως με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, θα αναβαθμιστεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και θα αποτραπούν οι κύριες αιτίες πρόκλησης των οδικών συγκρούσεων στη Λεωφόρο Νίκου Παττίχη.

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόμους του δήμου

 

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης όλων των κεντρικών δρόμων της Μέσα Γειτονιάς.

 

Σε επικοινωνία που είχε η εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ με τον Δήμαρχο Δώρο Αντωνίου, ανέφερε πως η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί και το κονδύλι για το έργο ανήλθε στις 350.000 ευρώ.

 

«Καλύψαμε τις κύριες αρτηρίες του δήμου, δηλαδή 1η Απριλίου, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Γρηγόρη Αυξεντίου, οι δρόμοι που οδηγούν στο Grammar School και στο δημοτικό στα Πάνθεα, καθώς επίσης στην περιοχή Τιμίου Προδρόμου και Χαλκούτσας», μας είπε αναλυτικά.

 

«Με τα συγκεκριμένα τα έργα βελτιώθηκαν αρκετοί δρόμοι, αλλά έχουμε δουλειά ακόμη. Κάναμε ένα σημαντικό βήμα, όμως δεν καλύψαμε όλους τους δρόμους όπου υπάρχει ανάγκη, παρόλα αυτά θα το πράξουμε σύντομα», υπογράμμισε.

 

Για το όλο θέμα μας μίλησε και ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας ΔΗΣΥ Μέσα Γειτονιάς Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι με την ασφαλτόστρωση κάποιοι δρόμοι βελτιώθηκαν σημαντικά, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

Ο εκπρόσωπος της δημοτικής ομάδας ΔΗΣΥ, σημείωσε δε πως στη Μέσα Γειτονιά αποτελεί μεγάλο πρόβλημα η ασφαλτόστρωση των δρόμων αλλά και τα πεζοδρόμια, τα οποία προσπαθούν με εξεύρεση κονδυλίων όπως τα επιδιορθώσουν σιγά – σιγά.

 

Μάλιστα, ο κ. Μιχαηλίδης μας ανέφερε πως μέσα Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση που αφορά συνοικιακούς δρόμους, με κονδύλι αντίστοιχου ποσού, γύρω στις 350.000 ευρώ.

 

Από πλευράς της η επικεφαλής της δημοτικής ομάδας ΑΚΕΛ Μέσα Γειτονιάς Μαρία Χριστοδούλου Συγγέρη, σε δικές της δηλώσεις στην εφημερίδα μας, τόνισε πως έχουν αναβαθμιστεί οι δρόμοι του δήμου.

 

Όπως υπογράμμισε, υπήρχαν δρόμοι στο δήμο που η κατάστασή τους ήταν δραματική και με την ασφαλτόστρωση έχουν καλυτερεύσει κατά πολύ. Εν τούτοις, σημείωσε πως η Μέσα Γειτονιά αλλάζει, αλλά υπάρχει ακόμη σοβαρό πρόβλημα με τα πεζοδρόμια, ώστε να μπορεί να θεωρείται μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή πόλη που να προσφέρει στους πολίτες της τη μέγιστη ποιότητα ζωής που τους αξίζει.

 

«Υπολογίζουμε ότι στην επόμενη φάση, δηλαδή αρχές του 2021 θα προχωρήσουμε και στην επιδιόρθωση των πεζοδρομίων μας», δήλωσε τέλος η κα Συγγέρη.

Page 1 of 13

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top