Ένα κοινό όραμα μοιράζονται οκτώ εταίροι, μεταξύ τους και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη φιλοδοξία για την Ενωμένη Ευρώπη, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την μεταφορά γνώσης στην κοινωνία.

Συγκεκριμενα την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου, συναντήθηκαν οι Πρυτάνεις των οκτώ ιδρυτικών μελών της συμμαχίας για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (European University of Technology – EUT+). Οι εργασίες της συνόδου πραγματοποιήθηκαν στην Κλούζ-Ναποκα της Ρουμανίας.


Τα οκτώ συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια είναι:

  • Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences (Germany)
  • Riga Technical University (Latvia)
  • Technological University Dublin (Ireland)
  • Technical University of Sofia (Bulgaria)
  • Cyprus University of Technology (Cyprus)
  • Technical University of Cartagena (Spain)
  • Technical University of Cluj-Napoca (Romania)
  • University of Technology of Troyes (France)


Σημειώνεται ότι τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια αφού υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης δεσμεύτηκαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοινός στόχος,  να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και εκπαίδευσης.
Επιπλέον, κατέθεσαν πρόταση για χρηματοδότηση για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της δράσης "European Universities initiative”.
 
Πιο αναλυτικά, αποστολή του υπο δημιουργία Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι πρώτιστα να υπηρετεί την κοινωνία με κινητήριο μοχλό την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη προσφορά των τεχνολογικών πανεπιστημίων στον πολιτισμό, την επιστήμη και την βιώσιμη ανάπτυξη.  

Προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η κατάχρηση πόρων, η αυξανόμενη ανισότητα ή οι κοινωνικές συνέπειες της ψηφιακής εποχής διαμορφώνουν τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη δημιουργία ενός συνεκτικού και βιώσιμου μέλλοντος.

«Think Human First», ένα σύνθημα για ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη. Οι οκτώ εταίροι, αναπτύσσοντας ένα  καινοτόμο ιδρυματικό μοντέλο και
ένα ριζικά ανθρωποκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης νέων τεχνολογιών υλοποιούν το κοινό τους όραμα.

Σε δηλώσεις του ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τόσο η δική μου παρουσία, του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθ. Παντελή Κελίρη, του Καθ. Σωτήρη Καλογήρου, Πρόεδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και του Αριστόδημου Λανίτη, Συντονιστή του Γραφείου Διεθνούς Κινητικότητας, σηματοδοτεί την ισχυρή δέσμευση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, για να εργαστεί προς την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην βάση ενός νέου ανθρωποκεντρικού μοντέλου ανάπτυξης της τεχνολογίας.»

Καταληκτικά, να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου σε μια τέτοια συμμαχία αποδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση του.
 

 

Published in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Του Γιάννη Τσουλόφτα Επιστημονικός Συνεργάτης

 

Ψηφίζοντας συνδιαμορφώνουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης


Πολλοί στην Κύπρο είδαν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια λύση ανάγκης, μια διέξοδο μετά τα γεγονότα του 1974. Κάποιοι ακόμη, δεκαπέντε χρόνια μετά την ένταξη μας στην Ένωση, υιοθετούν ακόμη μονοδιάστατες επαρχιακές προσεγγίσεις, και την βλέπουν απλά ως ένα βήμα προώθησης του εθνικού μας προβλήματος και ως ένα μηχανισμό άντλησης πόρων.

 

Ωστόσο, η Ευρώπη είναι για τον απλό πολίτη κάτι πολύ περισσότερο από μια διέξοδος σε σχέση με το εθνικό μας θέμα. Αυτά που εμείς καθημερινά, ως μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, απολαμβάνουμε και θεωρούμε αυτονόητα, για πολλές περιοχές του κόσμου εκτός Ευρώπης, αποτελούν άπιαστα όνειρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως και πρωτίστως για τον απλό πολίτη το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Αυτό που διαφοροποιεί την Ευρώπη από την Ασία και την Αμερική, αυτό που κάθε Ευρωπαίος πρέπει πρώτα να εκτιμήσει και στη συνέχεια να υποστηρίξει και να προστατεύσει.

 

 

Από την μια έχουμε το ασιατικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο εξαντλεί τον άνθρωπο μέσα από την υπερεργασία και την ανισορροπία ανάμεσα σε οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες, και από την άλλη έχουμε το αμερικάνικο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο εξαντλεί τις ανθρώπινες δυνατότητες μέσα από τις εξοντωτικές ταχύτητες, την πλήρη απορρύθμιση που οδηγεί σε ένα άκρατο και ανηλεή ανταγωνισμό και την εργασιακή αβεβαιότητα.

 

Ανάμεσα σε αυτά τα δύο μοντέλα ανάπτυξης, το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι το μόνο που κρατά ισορροπίες μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων, είναι συμμετοχικό και συναινετικό, σκέφτεται και ενεργεί με υπερεθνικούς όρους και προσδίδει ουσιαστική σημασία στην εκπαίδευση και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

Το ευρωπαϊκό μοντέλο έχει στην καρδιά του τον άνθρωπο χωρίς να είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη. Καταφέρνει να κρατά τις λεπτές και δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα στους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, έτσι ώστε να μην βλάπτονται οι οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης στο πεδίο της διεθνούς οικονομίας. Καθορίζει ένα σύγχρονο ρυθμιστικό ρόλο για το κράτος, το οποίο πρέπει να παρεμβαίνει παροχικά και αναδιανεμητικά προς όφελος των λιγότερο ευνοούμενων αλλά χωρίς να πλήττει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και των κρατών μελών της.

 

Βασική φιλοσοφία του ευρωπαϊκού μοντέλου είναι ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί ένα παραγωγικό και κατ’ επέκταση αναπτυξιακό παράγοντα και συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση. Η προαγωγή της ασφάλειας και της ποιότητας στην εργασία είναι προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της απασχόλησης και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού. Η απουσία κοινωνικής πολιτικής συνεπάγεται οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

 

Η εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής αποτελούν στοιχεία τα οποία μπορούν να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Παραδείγματος χάριν, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την υγεία και την παιδεία αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με πολλές θετικές οικονομικές συνέπειες. Η κατάταξη ανταγωνιστικότητας του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ, στο οποίο ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία και η Φινλανδία κατέχουν κορυφαίες θέσεις, αποδεικνύει ακράδαντα την καίρια σημασία της αλληλεπίδρασης αυτής.

 

 

Μπορεί το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης να είναι ένα μοντέλο που ακόμη δοκιμάζεται, έχει τα πισωγυρίσματά του και τις δυσκολίες του, ωστόσο είναι το μόνο διεθνώς που κρατάει μια ισορροπία μεταξύ της οικονομικής αποδοτικότητας από τη μια και των αναγκών του απλού πολίτη και της προστασίας του περιβάλλοντος από την άλλη.

 

Είναι το μοντέλο που προσδίδει στην Ευρώπη μια αξιοπιστία, μια ευημερία και μια ήπια ισχύ και το οποίο άλλες περιοχές της υφηλίου μόνο να ζηλέψουν μπορούν. Ψηφίζοντας στις ευρωεκλογές προασπιζόμαστε, ενδυναμώνουμε και συνδιαμορφώνουμε αυτό το μοναδικό εγχείρημα στην παγκόσμια ιστορία που ονομάζεται ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης.

Published in ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Για τη μάχη των επικείμενων ευρωεκλογών μιλά στην εφημερίδα μας ο Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ Λεμεσού Νίκος Σύκας, ο οποίος σε συνέντευξή του, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν την Κυριακή τους υποψήφιους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Παράλληλα ασκεί κριτική στο ΑΚΕΛ και δε διστάζει να μιλήσει για ακραίες και ευρωσκεπτικιστικές ιδέες.

 

 

Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Δημοκρατικού Συναγερμού στις επικείμενες εκλογές;

Η παράταξη μας είναι η κατεξοχήν ευρωπαϊκή δύναμη στο νησί. Είναι αυτή η παράταξη η οποία ενέταξε την χώρα στην Ε.Ε. Στόχος μας είναι να εξακολουθήσουμε να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος της μεγαλύτερης Ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας και να εξυπηρετούμε πρώτιστα τα εθνικά μας συμφέροντα.

 

Το ψηφοδέλτιο σας δέχτηκε κριτική από τους πολιτικούς αντιπάλους σας ότι περιέχει ένα «ιδεολογικό αχταρμά». Σχολιάστε.

Ουδέν αναληθέστερο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι πλουραλιστική παράταξη, με κύρος τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Έχει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που συνδυάζει την ανανέωση, την εμπειρία και κοινωνική διεύρυνση. Το πραγματικό δίλημμα της Κυριακής είναι να προχωρήσουμε με την Ευρώπη ή να γυρίσουμε πίσω στα δύσκολα χρόνια της Αριστεράς και του νωθρού ευρωσκεπτικισμού.

 

Τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε την Τουρκία να παραβιάζει συνεχώς την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Οι φραστικές δηλώσεις των συμμάχων στην Ευρώπη δεν άλλαξαν την στάση της «γείτονος χώρας». Ποια η τοποθέτησή σας;

Μιλάμε ουσιαστικά για μια ακόμη εισβολή επί της θάλασσας. Η Τουρκία μέσα από τις διαχρονικές προκλητικές παραβιάσεις της, τορπιλίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών. Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να μείνει προσηλωμένη στην επωφελή στρατηγική των συνεργασιών με τα γειτονικά κράτη και την πολιτική της καλής γειτονίας. Οι διμερείς, τριμερείς και τετραμερείς συμμαχίες είναι η απάντηση στους μόνιμους αρνητισμούς της αντιπολίτευσης.

Η πρόσφατη ανακοίνωση για διεξαγωγή 8 νέων γεωτρήσεων στην ΑΟΖ μας μέχρι το 2020 επιβεβαιώνουν την ορθότητα της εξωτερικής και διπλωματικής μας πολιτικής. Η Ευρώπη έστειλε τα πολιτικά μηνύματα στην πρόσφατη άτυπη σύνοδο. Χαρακτηριστική η δήλωση Γιούγκερ, ότι είναι «Κύπριος». Το ζητούμενο τώρα είναι η αντιπολίτευση να δείξει σοβαρότητα και νηφαλιότητα ενώνοντας τις δυνάμεις μας, για να περιχαρακώσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και τις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση μας.

 

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές Αναστασιάδη δημιούργησαν κοινωνική κρίση στην κοινωνία καταστρέφοντας την μεσαία τάξη, κατηγορεί το ΑΚΕΛ. Ποια η άποψή σας;

Μου θυμίζει την παροιμία «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Όταν κλήθηκε το ΑΚΕΛ να κυβερνήσει με την στήριξη του τότε κεντρώου χώρου, δυστυχώς οδήγησαν το κράτος μας στα τάρταρα. Να θυμίσω το 2008, την επιπόλαιη δήλωση του τότε Υπουργού Οικονομικών ότι «μας ξεπέρασε η κρίση». Τα αποτελέσματα γνωστά και τραγικά. Σε χρόνο ρεκόρ η κυβέρνηση μας επανέφερε το κράτος σε τροχαία επανεκκίνησης. Είναι λυπηρό και οδυνηρό που πάντοτε τοποθετούν την κομματική τους ατζέντα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Εύχομαι ολόψυχα να διαφοροποιηθούν.

Επτά χρόνια μετά, χάρη στην ορθολογιστική οικονομική πολιτική της, η κυβέρνηση αυτή, δημιούργησε συνθήκες ανάπτυξης αλλά και αύξησης του εθνικού μας εισοδήματος. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να δημιουργηθούν συνθήκες επανεκκίνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Παράλληλες πολιτικές, όπως για παράδειγμα μείωση φορολογικών συντελεστών, μειώνουν περαιτέρω τα κόστη δημιουργώντας συνθήκες κερδοφορίας.

 

Γιατί πρέπει να ενδιαφέρουν την Λεμεσό και τους κατοίκους της οι Ευρωεκλογές;

Έχουμε την αντίληψη ότι η Ευρώπη ακόμα είναι απόμακρη και έξω από την καθημερινότητα μας. Η Λεμεσός μας είναι ζωντανό παράδειγμα της αξίας της Ευρώπης και των θεσμών της. Αν σήμερα νιώθουμε περήφανοι για τη Λεμεσό μας, αυτό οφείλεται και στην χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το παραθαλάσσιο πάρκο, η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, το γραμμικό πάρκο του ποταμού Γαρύλλη, τα 22 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της δυτικής Λεμεσού είναι ενδεικτικά.

Published in ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Αδιαμφισβήτητα η υποψηφιότητα του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ με το κόμμα του ΑΚΕΛ είναι η πιο πολυσυζητημένη των φετινών εκλογών. Ο Τουρκοκύπριος ακαδημαϊκός μιλάει στην εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ για τις προτεραιότητές του εάν εκλεγεί από τους πολίτες ως ευρωβουλευτής, καθώς επίσης αναφέρεται και στην ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη.


 

Πώς θα περιγράφατε με δύο επίθετα τις έξι πόλεις της Κύπρου; (Λεμεσός, Λευκωσία, Πάφος, Κερύνεια, Λάρνακα και Αμμόχωστος)
Λεμεσός: Καντάδα και Παρά θιν' αλός (ακροθαλασσιά)
Λευκωσία: Τείχη στην πόλη και στα μυαλά
Πάφος: Φύση και τουρισμός
Κερύνεια: Λιμάνι και Μεσόγειος
Λάρνακα: H πόλη των μαχαλλάδων και φοινικιές
Αμμόχωστος: Έρως και θάνατος


Εάν εκλεγείτε ποιο είναι το θέμα που έχετε ως προτεραιότητα;
Προτεραιότητά μου θα είναι η επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Η Ευρώπη έχει μια τεράστια κληρονομιά σε αυτό. Χρησιμοποιώντας αυτή τη κληρονομιά, θα προωθήσω καλύτερο διάλογο στην Κύπρο. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η Τουρκική γλώσσα στις γλώσσες εργασίας της ευρωπαϊκής ένωσης. Έτσι θα μπορούσαν και οι Τ\Κ νέοι πιο εύκολα να εργάζονται και να συνεργάζονται με τους Ε\Κ. Θα ήταν ιδανικό να καταφέρουμε τη δημιουργία ενός κοινού δίγλωσσου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού στην Κύπρο.


Είστε υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Εξηγήστε την απάντησή σας.
Είμαι υπέρ της προώθησης κινήτρων για τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας και του σεβασμού της χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η πορεία της Τουρκίας στην Ε.Ε. θα βοηθούσε στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία και την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή. Δυστυχώς, η Τουρκία τώρα είναι πολύ μακριά από την ενταξιακή προοπτική.


Ποια είναι τα κριτήρια των ψηφοφόρων της Ελένης Σταύρου;
Δεν ξέρω. Δεν απαντώ...


Υπέρ ή κατά της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ;
Η Κύπρος πρέπει να είναι μακριά από όποια στρατιωτική συμμαχία και είμαι ένθερμος υποστηρικτής της αποστρατικοποίησης του κόσμου. Προτεραιότητα μου θα είναι η επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων.

 

 

Βιογραφικό

Ο Τουρκοκύπριος Νιαζί Κιζιλγιουρέκ γεννήθηκε το 1959 στο μεικτό χωριό Ποταμιά. Η οικογένειά του προσφυγοποιήθηκε στη διάρκεια των δικοινοτικών συγκρούσεων του 1963-64 και μετακινήθηκε στο τουρκοκυπριακό γκέτο της Λουρουτζίνας, στην ηλικία των 5 ετών.

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, όπου έλαβε πτυχίο στην Κοινωνιολογία, Πολιτική και Οικονομικά το 1983. Το διδακτορικό του αφορούσε το Κυπριακό Πρόβλημα

Το 1995 εργοδοτήθηκε στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ως λέκτορας με διάφορους εθνικιστές της εποχής, αλλά και ΜΜΕ να αντιδρούν, ενώ δεν δίστασαν να κάνουν και εκστρατεία ούτως ώστε να τον διώξουν από το Πανεπιστήμιο.

Ο ίδιος αντιστάθηκε στον πόλεμο που δεχόταν τότε, και με τη βοήθεια συναδέλφων του παρέμεινε στη θέση του. Το κλίμα έγινε λιγότερο εχθρικό με την έλευση των χρόνων, ενώ το 2013 έγινε Πρόεδρος της Σχολής των Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

Η ακαδημαϊκή του ενασχόληση εστιάζεται στην Νεότερη Ιστορία της Τουρκίας, το Κυπριακό Πρόβλημα και τον Εθνικισμό. Μαζί με τον Πανίκο Χρυσοστόμου, παρήγαγε το ντοκιμαντέρ «ο Τοίχος μας», με το οποίο κέρδισε το βραβείο ειρήνης «Αμπντί.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι η νεότερη Ιστορία της Τουρκίας, το κυπριακό πρόβλημα και ο εθνικισμός.

Έχει γράψει περίπου 20 βιβλία ενώ αρθρογραφεί στην τουρκοκυπριακή αριστερή εφημερίδα Yeni Düzen και στην δεξιά ελληνοκυπριακή Σημερινή.

Ανάμεσα στα έργα του περιλαμβάνονται: «Κύπρος, το αδιέξοδο των Εθνικισμών» (ελληνικά), «Η Κύπρος στη μέγγενη του Εθνικισμού» (τουρκικά) και «Η ιστορία ενός αγέννητου κράτους: Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία» (τουρκικά).

Μιλά 5 γλώσσες, Ελληνικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Αγγλικά.

Published in ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Η ΓΟΔΗΣΥ με γνώμονα τις αρχές και αξίες που συνθέτουν τον πυρήνα της ΕΕ και εστιάζοντας στο πάντα επίκαιρο θέμα της Δημοκρατίας και της Ισότητας μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, διοργάνωσε θεματικό συνέδριο την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, με θέμα «Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ισότητας».

 

Κύρια ομιλήτρια στο συνέδριο ήταν η πρώην Εκπρόσωπος Τύπου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα. Μαρία Σπυράκη.

 

Τις εργασίες χαιρέτισαν η Πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του Δημοκρατικού Συναγερμού κα. Ουρανία Σχίζα και ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου.

 

Παρέμβαση στο συνέδριο έκανε η Επίτροπος Ισότητας των φύλων κα Ιωσηφίνα Αντωνίου, ενώ ακολούθησε συζήτηση υπό το συντονισμό της κας Στέλλας Κυριακίδου, βουλευτή και Αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού με τη συμμετοχή της κας Μαρίας Σπυράκη και της κας Ιωσηφίνας Αντωνίου.

 

Δείτε ΕΔΩ όλες τις φωτογραφίες στη σελίδα μας στο facebook

Published in ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Στην μάχη των εκλογών για την επαναδιεκδίκηση της έδρας της στην ευρωβουλή ρίχθηκε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη, Ελένη Θεοχάρους. Η ίδια έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ, όπου μιλάει για πολυσυζητημένη συνεργασία της με το ΔΗΚΟ, τον ρόλο της γυναίκας στην πολιτική σκηνή, τον μύθο που επικρατεί γύρω από τους μισθούς των ευρωβουλευτών αλλά και τους στόχους που έβαλε εάν επανεκλεγεί.

 

Πως αντέδρασαν οι ψηφοφόροι της Αλληλεγγύης όταν ανακοινώσατε την συνεργασία σας με το ΔΗΚΟ;

Μα είναι οι ψηφοφόροι της Αλληλεγγύης μέσω των συλλογικών τους οργάνων που ενέκριναν την πρόταση για την συνεργασία με το ΔΗΚΟ, ενός ιστορικού κόμματος του οποίου οι στόχοι, οι  αρχές και οι αξίες, συμπίπτουν εν πολλοίς με αυτές του Κινήματος μας. Μην ξεχνάτε ότι είχαν προηγηθεί οι Προεδρικές εκλογές στις οποίες στηρίξαμε δυναμικά την υποψηφιότητα του Νικόλα και συνεργαστήκαμε στενά με το ΔΗΚΟ. Η συνεργασία αυτή, έφερε πολύ κοντά τα στελέχη των δύο κομμάτων. Οι γεωπολιτικές συγκυρίες, οι εθνικοί κίνδυνοι αλλά και οι ευρωπαϊκές συνθήκες μέσα στις οποίες η πατρίδα μας πρέπει να πορευθεί για να μπορεί να διεκδικεί και να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή, μας οδήγησαν σ' αυτή την συνεργασία. Διατηρώντας την αυτοτέλεια μας. Τα μέλη της Αλληλεγγύης συνεργάζονται αρμονικά με τα μέλη του ΔΗΚΟ. Προσωπικά νοιώθω πολλούς από τους ψηφοφόρους του ΔΗΚΟ να με αγκαλιάζουν με θέρμη.

 

 

Πώς πρέπει να αξιολογείται ένας Ευρωβουλευτής;

Από την σοβαρότητα του, το έργο που παράγει, τον αντίκτυπο αυτού του έργου στον τόπο του και στην ΕΕ στο σύνολο της και την επιρροή που ασκεί μέσα στο ΕΚ. Εκεί μετριέται το πολιτικό του εκτόπισμα, η δημόσια παρουσία του, ο διεθνής του ρόλος και η δύναμη του να πείθει για το όραμά του και να κάνει συμμέτοχους σε αυτό, άλλους Ευρωβουλευτές και άλλα θεσμικά όργανα. Όσον αφορά εμέ, σημασία έχουν και οι διεθνείς διασυνδέσεις του Ευρωβουλευτή. Δυστυχώς τούτα δω, δεν είναι «μετρήσιμα» για να μπαίνουν στις ποσοτικές πλατφόρμες που ανεμίζουν ως τρόπαια μερικοί.

 

 

Πως σχολιάζετε τον μικρό αριθμό γυναικών στα ψηφοδέλτια;

Έχω ισχυρές απόψεις για το ζήτημα, αλλά δεν έχω τα περιθώρια να τις αναπτύξω. Εν ολίγοις, την θεωρώ σημαντικότατο δημοκρατικό έλλειμμα και δείγμα παιδευτικής και κοινωνικής ένδειας. Δυστυχώς μόνο κάθε φορά που έχουμε εκλογές κάνουμε αυτή τη συζήτηση! Η γυναίκα βρίσκεται στις επάλξεις της ζωής, μπορεί να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο παντού, άρα και στην πολιτική σκηνή. Η γυναίκα  χρειάζεται όμως να υποστηρίζεται από ένα σοβαρό κράτος που θα της προσφέρει την κοινωνική στήριξη για να ανταποκρίνεται και στις οικογενειακές της υποχρεώσεις. Και τα κόμματα να επιλέγουν τις υποψήφιες αξιοκρατικά, όχι βάσει επικοινωνιακών κριτηρίων.

 

 

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης αποτελεί θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος ο μισθός των Ευρωβουλευτών. Τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα;

Υπάρχει ένας μεγάλος μύθος που έχουν δημιουργήσει τα ΜΜΕ για τον μισθό των ευρωβουλευτών. Ο μισθός, πέρα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, είναι  €6.824,85 ποσό που μπορεί να φορολογείται και από το κράτος-μέλος, κατά την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Ό,τι παραπάνω δίνεται είναι για έξοδα γραφείου, για κάλυψη μισθών προσωπικού και για επαγγελματικές αποστολές. Αυτά τα εξωφρενικά που ακούμε κατά καιρούς για 20.000 € δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Τονίζω ότι τον ίδιο μισθό παίρνει ο Βέλγος που κατοικεί μισή ώρα από το Κοινοβούλιο και ο Κύπριος που χρειάζεται 12 ώρες ταλαιπωρίας για να φθάσει.

 

 

Οι Ευρωβουλευτές της Κύπρου έχουν τις ίδιες δυνατότητες επιρροής με τους ευρωβουλευτές ισχυρότερων χωρών όπως η Γερμανία ή η Γαλλία;

Σε επίπεδο ποσοτικής ισχύος και επιρροής σίγουρα όχι. Είναι πολύ διαφορετικό να εργάζονται για τον ίδιο σκοπό, να επηρεάζουν τις αποφάσεις και να ψηφίζουν 96 Γερμανοί Ευρωβουλευτές και διαφορετικό να το κάνουν 6 Κύπριοι. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται η σκληρότητα της δικής μας δουλειάς. Εφόσον αριθμητικά είμαστε λίγοι, η ΚΔ στηρίζεται στην ποιότητα των Ευρωβουλευτών της.

 

 

Ποιους στόχους θέλετε να πετύχετε με την επαναδιεκδίκηση της έδρας σας στην ευρωβουλή;

Έχω πολλούς στόχους. Και βρίσκομαι πολύ κοντά σ' αυτούς. Θα εντείνω τον αγώνα μου για μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, στο πλαίσιο ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος, με όρους διαφάνειας που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη διαφθορά και το έγκλημα. Θα επιδιώξω την ενίσχυση των απομακρυσμένων και μικρών κρατών, όπως είναι το δικό μας. Στοχεύω σε μια Ευρώπη πιο «έξυπνη», πιο «πράσινη», πιο «διασυνδεδεμένη», πιο κοινωνική. Μια Ευρώπη πιο απλή, πιο ευέλικτη και πιο αποκεντρωμένη, και κυρίως πιο Δημοκρατική, χωρίς ελλείμματα. Αυτή η ΕΕ θα μπορέσει να δώσει λύση στο εθνικό μας ζήτημα.

 

 

Βιογραφικό

Σπούδασε στην Ιατρική και στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι Καθηγήτρια Παιδοχειρουργικής και Παιδοουρολογίας, μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Τραύματος, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Κεντρικής Ασίας, Επίτιμη Διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Δημοκρίτειο, Σικτιβκάρ και Μινσκ.
Εργάστηκε εθελοντικά σε εμπόλεμες ζώνες ως χειρουργός, (Ναγκόρνο Καραμπάχ, Βοσνία, Σερβία, Κουρδιστάν, Γάζα, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Αφγανιστάν, Κόσσοβο, Αλβανία, Κιργιστάν, Οσετία, Αμπχαζία). Εργάστηκε επίσης σε υποανάπτυκτες χώρες και σε περιοχές φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, (Τσέρνομπιλ, Κεϋλάνη, Σεϋχέλλες, Ελλάδα, Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κριμαία, Γεωργία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Αϊτή, Αργεντινή, Χιλή, Εσωτερική Μογγολία, Κίνα, στα Νησιά Σολομώντος, Ναούρου, Κιριμπάτι) και σε περιβαλλοντικά προγράμματα προς αντιμετώπιση της απερήμωσης και της πείνας στις ερήμους Γκόμπι, Μπακανάα, Ναμίμπ, Νεγκέεμπ και Καλαχάρι και σε πολλές χώρες της Αφρικής. Εργάστηκε ως ιατρός σχεδόν σε όλες τις χώρες της Αφρικής. Έχει επιτελέσει 33 χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις.

Φυλακίσθηκε στο Ιράν, εκκρεμεί εναντίον της ένταλμα σύλληψης από το Αζερμπαϊτζάν. Είναι persona non grata στην Ουκρανία και στην Αλβανία.

Τιμήθηκε από την Γαλλική Κυβέρνηση με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής και το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Εθελοντισμού.

Μία οδός στην Βοσνία φέρει το όνομα της και της δόθηκε ο τίτλος της Δημότου Στεπανακέρτ.

Τιμήθηκε επίσης από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο τον Β` με τον τίτλο της Αρχόντισσας των Εκκλησιών και του Οφικιαλίου του Αγίου Μάρκου.
Τιμήθηκε με πολλά βραβεία και διακρίσεις: Βραβείο Paul Harris, Βραβείο Margaret Goldwin, Βραβείο της Παναμερικανικής Αρμενικής Ομοσπονδίας, Βραβείο του Ιδρύματος Βαρδινογιάννη, Χρυσό Μετάλλιο τιμής του Ναγκόρνο Καραμπάχ, Ανώτατη τιμητική διάκριση του Πανεπιστημίου του Ερεβάν.
Συνέγραψε επιστημονικές μελέτες και βιβλία. Ως λογοτέχνης τιμήθηκε δύο φορές με το Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποιήσεως. Εξέδωσε 7 ποιητικές συλλογές. Διετέλεσε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Ευρωβουλής.
Σύζυγος της υπήρξε ο ψυχίατρος Λούης Καριόλου, ο οποίος απεβίωσε προ πενταετίας. Έχει μια θυγατέρα και μια εγγονή. 

 

Published in ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Με μηνύματα αλληλοσεβασμού και συνύπαρξης μεταξύ των δημοτών της,  η Λεμεσός γιόρτασε την Ημέρα της Ευρώπης με δραστηριότητες, στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο της Επίχωσης.

 

Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Μαΐου, από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Δήμο Λεμεσού, το Europe Direct Λεμεσού και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

 

Διάφορα περίπτερα πρεσβειών ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονταν στον χώρο για να ενημερώσουν το κοινό και πρόσφεραν παραδοσιακά εδέσματα, ενώ παράλληλα υπήρχαν δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους, παιδικές χορωδίες και νεανικές μπάντες.

 

 

Δείτε ΕΔΩ όλες τις φωτογραφίες στη σελίδα μας στο facebook

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η πρέσβειρα της Σουηδίας στην Κύπρο Anna Olsson Vrang, ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέας Κεττής και ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, τέλεσαν  τα εγκαίνια της διπλής έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Σουηδοί μπαμπάδες και Κύπριοι μπαμπάδες».

 

Η έκθεση περιλαμβάνει 25 φωτογραφίες του Σουηδού φωτογράφου Johan Bävman, όπου παρουσιάζει την καθημερινότητα στο σπίτι νεαρών μπαμπάδων κατά την 6μηνη άδεια πατρότητας, που υιοθέτησε από το 1974 η Σουηδία. Επίσης, παρουσιάζονται 12 φωτογραφίες Κύπριων μπαμπάδων που διακρίθηκαν σε φωτογραφικό διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η Σουηδική Πρεσβεία.

 

Όπως ανέφερε κα. Vrang, σκοπός της έκθεσης είναι «να δείξουμε ότι η σύγχρονη πατρότητα συνεισφέρει στην ισότητα των φύλων στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία. Αυτοί είναι ευρωπαϊκοί στόχοι και αξίες και νομίζω πως είναι σωστό που το γιορτάζουμε σήμερα».

 

Ο κ.Κεττής καλωσόρισε όλους, εκ μέρους των διοργανωτών, στην «πιο ευρωπαϊκή πόλης της Κύπρου» ενώ τόνισε πως το ζήτημα της ισότητας των φύλων είναι εκ των θεμελιωδών αξιών επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ.

 

Με την σειρά του ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, είπε πως η έκθεση στέλνει ηχηρά μηνύματα, ότι ο ρόλος του πατέρα, η ισότητα των δυο φύλων και οι κοινωνικές παροχές για τους γονείς, ενώ υπέδειξε πως, ενώ από το 1974 η Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα που αντικατέστησε την 6μηνη μητρική άδεια με την γονική άδεια, η Κύπρος μόλις το 2017 εισήγαγε τη νομοθεσία για πατρική άδεια δυο εβδομάδων.

 

Οι εορτασμοί της Λεμεσού για την Ημέρα της Ευρώπης συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα στον Μόλο, από τον Δήμο Λεμεσού στο πλαίσιο του Προγράμματος Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών «Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος», το οποίο συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Η εκδήλωση της Κυριακής περιλάμβανε χορευτικά συγκροτήματα με παραδοσιακούς χορούς από την Κύπρο και άλλες χώρες, μουσική από φιλαρμονικές της Λεμεσού, μουσικά συγκροτήματα, και άλλες δραστηριότητες.

Published in ΛΕΜΕΣΟΣ
Page 1 of 2

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top