Στις 19 Φεβρουαρίου 2021, το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) προχώρησαν σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

 

Εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης (ECoE) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε ο Καθηγητής και Διευθύνων Σύμβουλός Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής ενώ από πλευράς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) υπέγραψε ο Πρόεδρός της, Δρ. Ανδρέας Πουλλικάς.

 

Σκοπός του μνημονίου είναι να παρέχει το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης συνεργασίας μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING, μεταξύ του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης (ECoE) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Μέσω του πλαισίου καλύπτονται δράσεις σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε τομείς που σχετίζονται με την εναρμόνιση της ΡΑΕΚ στις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν τους στόχους για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο, την βελτίωση της διαχείρισης της ενεργειακής αγοράς στην Κύπρο καθώς και την εφαρμογή της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Κύπρο όπου η ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με τις ΑΠΕ και κυρίως την ηλιακή ενέργεια αποτελεί βασική προτεραιότητα. Επίσης, τα δυο μέρη προτίθενται να υλοποιήσουν κοινές επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και να συνεργαστούν στην τοποθέτηση ερευνητών του Κέντρου Αριστείας στην ΡΑΕΚ για σκοπούς επιστημονικής συνεργασίας.

 

Στην διαδικτυακή τελετή υπογραφής της συμφωνίας είχαν παραστεί εκπρόσωποι του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης και της ομάδας του ΤΕΠΑΚ, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING όπως ο Gunter Schreier Διευθυντής του Κέντρου για την Παρατήρηση της Γης του Γερμανικού Οργανισμού Αεροναυτικής και ∆ιαστήματος (DLR – Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt), ο Δρ. Johannes Bühl ερευνητής του Ινστιτούτου για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία της Γερμανίας (Leibniz Institute for Tropospheric Research - TROPOS) και εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Beyond Centre of Excellence) και του Παγκόσμιου Κέντρου Ηλιακής ακτινοβολίας της Ελβετίας (World Radiation Center (PMOD/WRC)).

 

tepak-mnimonio-

 

Μέσω της συνεργασίαs ΡΑΕK και του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, έχουν τεθεί στόχοι από το Κέντρο Αριστείας για την δημιουργία εφαρμογών με βάση τη χρήση δορυφορικών, επίγειων παρατηρήσεων και ατμοσφαιρικών μοντέλων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο Κυπριακό δίκτυο ενέργειας.

 

Τέτοιες εφαρμογές σχετίζονται με την:

  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων και χαρτών υψηλής ανάλυσης του ενεργειακού δυναμικού των ΑΠΕ της Κύπρου.
  • Δημιουργία εφαρμογών βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας στοχεύοντας στην βέλτιστη λειτουργία της ΡΑΕΚ στην διαχείριση των ΑΠΕ
  • Αποτύπωση της επίδρασης ατμοσφαιρικών παραμέτρων (π.χ. νεφών και αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης) στην λειτουργία ενεργειακών πάρκων

 

Η συμφωνία θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών με προοπτική ανανέωσης και θέτει ένα σημαντικό ορόσημο για ερευνητική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συμφωνία θα βοηθήσει στην προώθηση των δραστηριοτήτων των δύο οργανισμών καθώς η συνεργασία αυτή θα συνεισφέρει στην υποστήριξη επενδύσεων σε εθνικές προτεραιότητες σε σχέση με τις ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, η συνεργασία οικοδομεί πάνω στο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας (1η στην ΕΕ) σε ηλιακό ενεργειακό δυναμικό και υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία και την καινοτομία που στοχεύει στην τόνωση των κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων.

Εκφράζουν την εκτίμησή τους για αυτήν την υποσχόμενη επιστημονική συνεργασία.

 

Διαβάστηκε 336 φορές

Leave a comment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top