A+ R A-
24 November 2017

Tuesday, 31 October 2017 09:23

To 24ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό [όλες οι πληροφορίες]

Η πόλη μας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 24ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο SAINT RAPHAEL στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Το θέμα του είναι "Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης: Ο ρόλος των Νοσηλευτών και Μαιών".

 

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Υγείας Δρ. Γιώργου Παμπορίδη και προβλέπεται να το παρακολουθήσουν πέραν των 700 Νοσηλευτών, Νοσηλευτριών, Μαιών, Επισκεπτριών Υγείας και φοιτητών Νοσηλευτικής και Μαιευτικής από την Κύπρο και την Ελλάδα.

 

Το θέμα του φετινού συνεδρίου: «Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ρόλος των Νοσηλευτών και Μαιών» φιλοδοξεί να τονίσει την εξαιρετική δουλειά που επιτελούν οι νοσηλευτές και οι μαίες στην παροχή υπηρεσιών υγείας στα άτομα και στις κοινωνίες.


Οι Αειφόροι Αναπτυξιακοί Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών (UN - Sustainable Development Goals - SDGs) εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ το Σεπτέμβριο του 2015 (ψήφισμα 70/1) και επεκτείνουν ουσιαστικά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (Millennium Development Goals - MDGs). Αφορούν όλες τις χώρες και καλύπτουν τους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς πυλώνες ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της φτώχειας.


Επιβάλλεται λοιπόν, οι νοσηλευτές και οι μαίες να τεκμηριώσουν τη συμβολή τους στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης. Το ICN υπογραμμίζει ότι τεκμηριώνεται η σχέση μεταξύ των καθημερινών δραστηριοτήτων των νοσηλευτών και μαιών στην καθημερινή τους κλινική πρακτική και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις μεγάλες προκλήσεις για την υγεία και την κοινωνία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Λόγω αυτών των αλληλεξαρτήσεων, η νοσηλευτική και η μαιευτική πρέπει να εκπροσωπείται και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων υψηλού επιπέδου και να υποστηρίζεται και να προωθείται η νοσηλευτική και μαιευτική ηγεσία. Οι νοσηλευτές και οι μαίες είναι σε θέση να γνωρίζουν το πλαίσιο της χρηματοδότησης, της οικονομικής αποδοτικότητας και της σωστής διαχείρισης των πόρων και η συμμετοχή τους στην παροχή υπηρεσιών υγείας εστιάζει στη διασφάλιση παροχής ποιοτικής φροντίδας, στην ίση πρόσβαση και κατανομή, στη συνέχεια της φροντίδας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και την ασφάλεια των ασθενών.


Η Κύπρος μας, παρ' όλες τις πολιτικές και κοινωνικό-οικονομικές προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα όσον αφορά στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, ιδιαίτερα μέσα από τις επιχειρούμενες κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις όπως η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και το Γε.Σ.Υ. Οι αδυναμίες στο υφιστάμενο σύστημα απορρέουν από την ανεπαρκή χρηματοδότηση και μη ισορροπημένη κατανομή των πόρων, την ελλιπή στελέχωση, την οργανωτική δομή του Υπουργείου Υγείας, την άνιση κατανομή των δαπανών, την ανισότητα στην πρόσβαση και κατανομή των υπηρεσιών.


Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής κατανοούν ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία για αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ό,τι αφορά στην επιτυχία των Αειφόρων Αναπτυξιακών Στόχων (Sustainable Development Goals – SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.


Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών σε ανακοίνωση του ευχαριστεί τα μέλη του για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν και τους διαβεβαιώνει ότι θα προσπαθήσει να διασφαλίσει «καλύτερα δεδομένα σε επόμενες εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες του Συνδέσμου».


 

Read 763 times

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΥΓΕΙΑ)

Φωτογραφίες: Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

Φωτογραφίες: Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Εντός του 2018 αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία Υλοποιείται επιτέλους η τριαντάχρονη...

Η μέτρια κατανάλωση καφέ κάνει περισσότερο καλό παρά κακό;

Η μέτρια κατανάλωση καφέ κάνει περισσότερο καλό παρά κακό;

Όσοι πίνουν τρεις ή τέσσερις καφέδες τη μέρα, είναι πιθανότερο να έχουν όφελος στην υγεία τους, παρά κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα...

Εξετάσου ΔΩΡΕΑΝ για HIV και ηπατίτιδα στο CheckPoint της Λεμεσού!

Εξετάσου ΔΩΡΕΑΝ για HIV και ηπατίτιδα στο CheckPoint της Λεμεσού!

European HIV-Hepatitis Testing Week! Test! Treat! Prevent! Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για HIV Ηπατίτιδα: 17-24 Νοεμβρίου 2017. Για...